Falundafa.org


ПРО ДАФА
(ЛУНЬ ЮЙ)

Дафа — це мудрість Творця. Це основа, на якій започатковано Небо й Землю, а також створено Всесвіт. Його внутрішній зміст охоплює все від макро до мікро і розкривається по-різному на різних рівнях Небесного Тіла. З якнайменшої мікроскопічності Небесного Тіла виникли наймікроскопічніші частинки; на кожному рівні нескінченно багато частинок, їм немає ліку; з менших частинок утворюються більші, і так доходить до поверхневих відомих людству атомів, молекул, зірок, галактик і до ще більшого — усі ці різні за розмірами частинки утворили різних за розмірами істот і різні за розмірами світи, які поширені всюди в Небесному Тілі Всесвіту. Для істот, що мешкають у цих космічних тілах із частинок різних рівнів, частинки, які більші за їхній рівень частинок, — це зірки в їхньому небі. І так на кожному рівні. Істотам кожного рівня здається, що Всесвіт не має межі, не має кінця. Дафа також створив часи, простори, численні різновиди життя та все суще, і це охоплює все, нічого не пропустивши. Усе це конкретні втілення властивості Дафа 真、善、忍 (Чжень-Шань-Жень) на різних рівнях.

Незалежно від того, до якої міри люди розвинули свої методи, якими досліджують Всесвіт і життя, вони можуть осягнути лише частину цілого — простір низького рівня Всесвіту, у якому існує людство. У доісторичні часи, коли виникали численні цивілізації, людство вже досліджувало інші планети. Однак, незважаючи на те, наскільки високо й далеко літали люди, вони так і не залишили простору, у якому існують. Люди ніколи не зможуть по-справжньому пізнати реальну картину Всесвіту. Якщо людство хоче зрозуміти таємниці Всесвіту, простору-часу й людського тіла, єдиний спосіб — це самовдосконалюватися за істинним Законом, досягти Справжнього Пробудження, підвищити свій рівень живої істоти. Самовдосконалюючись, ти також можеш підвищити свої моральні якості. Коли ти вже відрізнятимеш справжнє добро і зло, добре та погане й вийдеш за межі рівня людства, лише тоді зможеш побачити справжній Усесвіт, істот різних рівнів і просторів, а також зможеш спілкуватися з ними.

Люди проводять дослідження, щоб змагатися в технологіях, начебто для того, аби змінити умови свого існування. Здебільшого вони спираються на атеїзм і небажання застосовувати до себе людські моральні норми. Ось чому цивілізації, що виникали в людей у минулому, багаторазово зазнавали знищення. Водночас у цих дослідженнях вони можуть лиш обмежуватися рамками матеріального світу. Їхній спосіб такий: щось вивчають лише тоді, коли вже пізнали це. Однак під впливом атеїзму вони ніколи не наважуються торкатися явищ, які в просторі людства не можна відчути на дотик чи побачити; але ці явища об’єктивно існують і можуть цілком явно відбиватися в реальності людства. Серед них дух, віра, пророцтва й чудеса.

Людська цивілізація буде довговічною і в ній знову проявляться чудеса, тільки якщо люди візьмуть доброчесність за основу й відтак зможуть покращити свою поведінку та уявлення. У минулому в людей багаторазово виникали напівбожественні-напівлюдські цивілізації, і в той час людство могло дійти до справжніх знань про життя і Всесвіт. Якщо людство зможе виявити належну щирість і повагу до прояву Дафа в людському світі, тоді це принесе людині, нації або країні щастя чи славу. Небесні Тіла, усесвіти, життя та все і вся створив Дафа Всесвіту. Коли живі істоти відхилилися від нього, вони насправді вже деградували; якщо прості люди можуть діяти відповідно до нього, тоді це справді добрі люди, і водночас вони отримають за це нагороду — щастя й довголіття; якщо ти самовдосконалюєшся і в тебе вийде стати з ним одним цілим, тоді ти вже осягнув Дао й став божественною істотою.

Лі Хунчжи
24 травня 2015 року