РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. МЕТОД ПРАКТИКИ ФАЛУНЬГУН


Фалуньгун є особливим методом самовдосконалювання Школи Бу­дди. Він має свої неповторні риси, якими відрізняється від звичайних методів удосконалювання Школи Будди. Цей метод практики є вищим Великим методом самовдосконалювання. У мину­лому вимагалося, щоб цього особливо посилювального методу навчалася людина зі вкрай ви­соким Сіньсін або з видатними вродженими якостями. Тому його було важко поширювати. Але, щоб дати змогу більшій кілько­сті практикувальників досягти підвищення, ознайомитися із цією школою і водночас виконати прохання численних людей, які бажають самовдосконалюватися, цей метод практики було впорядковано в такий спосіб, щоб він став придатним для поширення. Хай навіть так, але він усе одно вже значно перевищує речі, яких навчаються у звичайних мето­дах практики, та їхній рівень.


Самовдосконалювальники Фалуньгун можуть не лише швидко розвивати силу Гун і здатності, а й за дуже короткий час виробити своєю практикою Фалунь, який має незрівнянну могутність. Після свого утво­рення Фалунь весь час без упину автоматично обертається внизу живота людини, безперервно збирає і перетворює енергію з Космосу. Зрештою вона перетворюється в тілі практикувальника на Гун, завдяки чому досягається мета «Закон виплавляє людину».


Цей метод практики складається із п’яти наборів рухів, а саме: ме­тод «Будда розтягує тисячу рук»; метод «Стовп для Фалунь»; метод «З’єднання двох полюсів»; метод «Круг неба Фалунь»; і метод «Посилення чудотворної сили».


1. Метод «Будда розтягує тисячу рук»


Принцип практики
. Ядром методу «Будда розтягує тисячу рук» є розтягування, завдяки якому пробиваються всі канали. Якщо казати про тих, хто починає вчитися цігун, то шляхом практики вони можуть швидко здобувати ці; а якщо казати про тих, хто має міцний фундамент у практиці, то вони можуть швидко досягти підвищення. Цей метод практики із самого початку вже вимагає пробиття всіх каналів, завдяки чому людина практикує на дуже високому рівні. Рухи цього методу досить прості, адже Великий Дао найпростіший і найлегший. Хоча рухи й прості, макроскопічно вони контролюють речі, які треба виробити в усьому методі практики. Коли ти вчитимешся робити цей метод, то відчуватимеш у тілі тепло й матимеш особливе відчуття дуже сильного енергетич­ного поля. Причиною цього є розгортання й прочищення всіх проходів ці в усьому тілі. Мета — пробити місця зато­рів ці, щоб ці безперешкодно циркулювала. Унаслідок цього мобілізується ці всередині тіла та під шкірою і починає інтенсивно рухатися. З Космосу всмоктується велика кількість енергії. Водночас це дає практикувальнику змогу дуже швидко ввійти у стан цігунського енергетичного поля. Цей мето­д практики виконують у Фалуньгун як базовий. Щоразу, коли практикують, зазвичай спочатку роблять цей мето­д практики. Він є одним з посилювальних методів удосконалювання.


Формула:
Шень шень хе ї, 身神合一,
дун цзін суей цзі;动静随机;
дін тьєн ду цзунь, 顶天独尊,
цьєн шоу Фо лі.千手佛立。

Тіло й душа в одне ціле зливаються;
Рухи й статичність слідують за механізмом.
Високий як Небо, незрівнянно благородний,
Стоїть на місці тисячорукий Будда.

Підготовча поза. Усе тіло розслаблене, але не до млявості. Ноги на ши­рині плечей. Стояти природно. Трохи зігнути ноги, дві ділянки — колін і стегон — у плавно призігненому стані. Злегка втягнути підборіддя. Язик торкається піднебіння. Між зубами невеличка щілина. Зімкнути губи. М’яко заплющити очі. Мати спокійний і добрий вираз обличчя. Під час практики ти відчуватимеш, що ти дуже високий і великий.

Ляншоу Тьєїнь
(руки в положенні Тьєїнь). Припід­няти руки долонями вгору. Кінчики великих паль­ців злегка торкаються один одного, а всі інші чотири пальці звести разом та накласти один на одного. У чоловіків ліва рука зверху, у жінок — права. Руки ніби утворюють форму овалу. Покласти їх на нижню ділянку живота. Плечі трохи подати вперед. Підтримувати лікті, щоб під пахвами було вільно (див. фото 1–1).

Міле шень яо
(Майтрейя потягається тілом). Почи­нати з Тьєїнь. Положення мудри піднімати вгору. У міру підняття рук ноги поступово розпрямляються. Коли руки, які піднімаються, проходитимуть перед головою, роз’єднати Тьєїнь і поступово перевертати долоні вгору. Коли вони досягнуть маківки, долоні спрямовані вгору, усі десять пальців дивляться один на одного. Відстань між кінчиками пальців 20–25 см (див. фото 1–2). Водночас із цим тягнутися головою вгору і тиснути ногами вниз. Витягнутися тілом. Із силою припідняти осно­ви долонь. Поступово розпрямити все тіло. Розтягуватися приблизно 2–3 секунди. Різко розслабитися всім тілом. Особливо ділянки колін та стегон мають повернутися в плавно призігнений стан.


Рулай ґваньдін (Татхагата вливає енергію в маківку). Продовжувати від попереднього положення. Розвернути долоні на 140º назовні, щоб руки утворили «форму лійки» (див. фото 1–3), і, розпрямивши зап’ястя, одночасно опускати руки вниз. Під час опускання рук долоні повернуті до грудей. Руки перебувають на відстані приблизно 10 см від грудей. Вони рухаються далі до нижньої ділянки живота (див. фото 1–4).
Сваншоу Хеши (руки в положенні Хеши). Після того, як руки досяг­нуть нижньої ділянки живота, одразу підняти їх і скласти перед грудьми в положення Хеши (див. фото 1–5). Під час Хеши пальці щільно прилягають до пальців, а основи долонь — одна до одної. Між серединами долонь є пустота. Підтримувати лікті. Передпліччя утворюють пряму лінію (за винят­ком Хеши та Тьєїнь, руки всюди перебувають в положенні «долоня-лотос», далі буде так само).
Чжанчжи цьєнь-кунь (долоні вказують на Небо й Землю). Починати з Хеши. Роз’єднати до­лоні. Відстань між ними приблизно 2–3 см. Почати одночасно повертати долоні. У чоловіків ліву руку (у жінок праву) повернути до грудей, а праву — за межі грудей. Виходить положення, коли ліва рука вгорі, а права — внизу, і кожна утво­рює зі своїм передпліччям пряму (див. фото 1–6). Далі ліве передпліччя діагонально розгорнути ліворуч і вгору. Долоня дивиться вниз. Кисть перебуває на такій самій висоті, що й голова, і досить. Права рука все ще залишається перед гру­дьми долонею вгору. У міру того, як ліва рука посту­пово досягає потрібного місця, поступово розпрямити все тіло. Штовхати головою вгору, ногами тиснути вниз. Ліва рука розпрямляється діаго­нально ліворуч і вгору, права рука, перебуваючи перед грудьми, слідом за плечем відтягується назовні (див. фото 1–7). Розтягуватися приблизно 2–3 секунди й миттєво розслабити все тіло. Ліва рука знову вертається назад до грудей та утворює з правою рукою положення Хеши. Потім знову обертати долоні. Права рука (у жінок — ліва), розгор­таючись, опиняється зверху, ліва — знизу (див. фото 1–8). Права рука повторює попередні рухи лівої руки, тобто розгорнути праве передпліччя діагонально праворуч і вгору, щоб долоня дивилася вниз. Кисть перебуває на такій самій висоті, що й голова, і достатньо. Ліва рука під час цього все ще залишається перед грудьми з доло­нею, повернутою вгору. Після розтягування (див. фото 1–9) миттєво розслабити все тіло. Після повернення рук назад, скласти перед грудьми Хеши (див. фото 1–5).


Тьїньхоу феньшень
(золота мавпа розмножує тіло). Починати з Хеши. З положення перед грудьми розтягнути руки в різні боки, щоб вони утворювали з плічми пряму лінію. Поступово розпрямити все тіло. Штовхати головою вгору, тиснути ногами вниз. Руками із силою тягнутися в різні боки. З однаковою силою тягнутися в усі чотири сто­рони (див. фото 1–10). Розтягуватися приблизно 2–3 секунди. Миттєво розслабити все тіло. Повернути руки знову до грудей у положення Хеши.
Сванлун сяхай (пара драконів пірнає в море). Починати з Хеши. Одночасно розняти руки і витягнути їх уперед і вниз. Коли розняті руки стануть паралель­ними і витягнутими, то між ними та стегнами утворюється кут приблизно 30º (див. фото 1–11). Поступово розтягнутися всім тілом. Штовхати головою вгору, тиснути ногами вниз. Розтягуватися десь 2–3 секунди. Миттєво розслабити все тіло. Після того, як руки повернуться назад, скласти перед грудьми Хеши.
 

Пуса фулєн (Бодхісатва спирається руками на лотоси). Починати з положення Хеши. Одночасно розняти руки і витягнути їх діагонально вниз і до боків тіла. Коли кисті досягнуть боків, руки розпрямляться й утворюватимуть зі стегнами кути приблизно по 30º (див. фото 1–12). У цей час поступово розпрямити все тіло. Кінчиками пальців рук із силою тягнутися вниз. Потім миттєво розслабити все тіло. Знову скласти руки перед грудьми в положенні Хеши.
 


Лохань бейшань (Архат несе на спині гору). Починати з Хеши. Одночасно розняти руки і витягнути їх за спину. Водночас розвернути долоні назад. Коли руки досягнуть боків тіла, почати поступово згинати зап’ястя. Після того, як руки проминуть тіло, зап’ястями утворити кут 45º (див. фото 1–13). Поступово розтягнутися всім тілом. Після того, як руки досягнуть потрібного мі­сця, штовхати головою вгору, тиснути ногами вниз. Стояти прямо. Розтягуватися десь 2–3 секунди. Миттєво розслабити все тіло. Далі руки повернути назад у положення Хеши перед грудьми.

Тьїньган пайшань (Ваджра штовхає гору). Починати з Хеши. Одночасно розняти руки і штовхати долонями, що стоять вертикально, уперед. Кінчики пальців дивляться вгору. Руки на висоті плечей. Після того, як руки розпрям­ляться, із силою розтягуватися. Штовхати головою вгору, но­гами тиснути вниз, стояти прямо (див. фото 1–14). Розтягуватися приблизно 2–3 секунди. Миттєво розслабити все тіло. Руки поверта­ються назад до грудей у Хеши.


Дьєкоу сяофу (Склавши руки, прикрити нижню частину живота). Починати з Хеши. Повільно опускаючи руки вниз, звернути долоні в бік нижньої частини жи­вота. Коли руки досягнуть нижньої частини живота, накласти одну руку на другу. У чоловіків ліва рука всередині, у жінок — права. До­лоня однієї руки звернена до тильного боку другої руки. Відстань між руками та між рукою і животом — приблизно по 3 см. Зазвичай руки тримають у цьому положенні протягом 40–100 секунд (див. фото 1–15).


Заклю­чна поза
Ляншоу Тьєїнь (див. фото 1–16).2. Метод «Стовп для Фалунь» (Фалунь чжвон фа)


Принцип практики. Це другий метод прак­тики Фалуньгун. Він належить до статичних методів стовпа. Склада­ється він із чотирьох поз охоплення колеса. Вони досить одноманітні. До того ж у кожній позі вимагається практикувати дуже довго. У тих, хто починає вчитися стояти в позі стовпа, на початку практикування відчувається велика важкість у руках, і вони дуже ниють. Але після практикування ці люди відразу відчувають легкість у тілі і не мають відчуття втоми, яке буває після праці. У міру збільшення часу та частоти практикування між руками з’являється «Фалунь», що обертається. Часте прак­тикування методу «Стовп для Фалунь» може привести до повного з’єднання всього тіла та до збільшення сили Гун. Метод «Стовп для Фалунь» належить до методів усебічного самовдосконалювання, він збільшує мудрість, підвищує рівень і посилює чудотворну силу. Хоча цей метод практики простий, він виробляє дуже багато речей і є дуже багатоплановим. Пози цього методу практики мають бути природними. Треба знати, що ти зараз виконуєш практи­ку. Не хитайтеся. Хоча наявність невеликих рухів є нормаль­ною. У цьому методі, як і в інших методах прак­тики Фалуньгун, після закінчення виконання практики не робиться спеціального зупинення практикування, адже Фалунь обертається завжди, і його не можна зупинити. Вимоги до часу практикування в кожній позі варіюються залежно від конкретної людини. Чим довше, тим краще.

Формула:
Шен хуей цзен лі, 生慧增力,
жун сінь цін ті;   容心轻体;
си м’яо си у, 似妙似悟,
Фалунь чу ці.法轮初起。

Народжується мудрість, зростає сила;
Гармонізується серце, полегшується тіло.
Почуваєшся прекрасно, відчуваєш пробудження;
Фалунь починає підійматися.Підготовча поза.
Усе тіло розслаблене, але не до млявості. Ноги на ширині пле­чей. Стояти природно. Трохи зігнути ноги, дві ділянки — колін і стегон — у плавно призігненому стані. Злегка втягнути підборіддя. Язик торкається піднебіння. Між зубами зали­шити невеличку щілину. Зімкнути губи. М’яко заплющити очі. Мати спокійний і добрий вираз обличчя.

Руки в положенні
Тьєїнь (див. фото 2–1).

Тоуцєн баолунь (Охоплення колеса перед головою). Починати з Тьєїнь. З положення перед животом повільно підняти руки, рознявши Тьєїнь. Коли руки піднімуться перед головою, центри долонь дивляться в бік обличчя. Вони розташовані на рівні брів. Кінчики всіх пальців дивляться один на одного. Відстань між пальцями приблизно 15 см. Руки обіймають коло. Розслабити все тіло (див. фото 2–2).


Фуцєн баолунь
(Охоплення колеса перед животом). З положення «Тоуцєн баолунь» повільно опускати руки. Поза незмінна. Руки опустити аж до ниж­ньої частини живота. Відстань між руками й животом приблизно 10 см. Підтримувати лікті, щоб у пахвових западинах була порожнина. Долоні дивляться вгору. Кінчики всіх пальців дивляться один на одного. Відстань між пальцями приблизно 10 см. Руками обіймати коло (див. фото 2–3).


Тоудін баолунь (Охоплення колеса над маківкою). Починати від положення «Фуцєн баолунь». Не змінюючи пози, повільно підняти руки над маківкою і виконувати «Тоудін баолунь». Усі пальці рук дивляться один на одного. Долоні дивляться вниз. Відстань між пальцями 20–30 см. Руками обіймати форму кола. Плечі, руки, лікті й зап’ястя розслаблені (див. фото 2–4).Лянце баолунь
(Охоплення колеса по боках). З положення «Тоудін баолунь» опустити руки до бо­ків голови. Долоні дивляться у вуха. Розсла­бити плечі. Передпліччя стоять вертикально. Руки не повинні бути надто близько до вух (див. фото 2–5).


Дьєкоу сяофу.
З «Лянце баолунь» опустити руки вниз аж до ниж­ньої частини живота і скласти в положення Дьєкоу сяофу (див. фото 2–6). Заверша­льна поза — Ляншоу Тьєїнь (Руки в «Тьєїнь).


3. Метод «З’єднання двох полюсів»[1]


Принцип практики
. Цей метод практики змішує та сполучає ці Всесвіту із ці, що всередині тіла людини. Він має велику пропускну здатність. Завдяки цьому практикувальник може за вкрай короткий час викинути з тіла назовні хвороботворну та чорну ці. Потім він вбирає в себе велику кількість ці Всесвіту, очищує своє тіло і якнайшвидше входить у стан «Прозоро-чистого тіла». Разом з тим цей метод практики може під час рухів Чхун-ґвань[2] «відкрити маківку», а також проходи людського тіла в підошвах стіп.


Перед практикуванням уявіть себе двома височенними пус­тими бочками, які, стоячи на Землі, підпирають Небо — незрівнянно великими й висо­кими. Ці всередині тіла рухається слідом за підняттям та опусканням рук. Вирвавшись із маківки голови, ці досягає найвищої крайньої точки Всесвіту; ці, що проривається вниз, вирвавшись із підошв стіп, досягає найнижчої крайньої точки Всесвіту. Далі ці рухається слідом за руками і від двох полюсів поверта­ється назад усередину тіла, а потім випромінюється у протилежних напрямках. Загалом туди й назад виконується дев’ять разів. Під час дев’ятого разу Чхун-ґвань ліва (у жінок права) рука чекає в крайньому верхньому положенні, доки права (у жінок ліва) рука підніметься вгору. Далі після того, як зробили одночасне Ґвань[3] до крайнього нижнього положення, руки повернуться назад[4] і, проходячи тулуб, зроблять Чхун[5] угору. Після дев’яти рухів туди й сюди ці повертають на­зад. Для цього треба в нижній частині живота прокру­тити Фалунь за годинниковою стрілкою, щоб обертанням повернути ці, яка за межами тіла, назад усередину тіла. Далі скласти Тьє-дін-їнь[6]. По закінченню практикування робиться заключна поза, але не відбувається зупинення практики.Формула:
Цзін хуа бень ті,净化本体,
фа кай дін ді;法开顶底;
сінь ци йі мен,心慈意猛,
тун тьєн че ді.通天彻地。

Очищується твоє тіло;
Закон відкриває енергетичні канали маківки й ступень.
Серце милосердне, воля — хоробра;
Досягаєш верхівки Неба й нижчої точки Землі.
Підготовча поза. Усе тіло розслаблене, але не до млявості. Ноги на ширині пле­чей, стояти природно. Злегка зігнути ноги. Коліна та стегна перебувають у плавно призігненому стані. Трішки втягнути підборіддя. Язик торкається піднебіння. Між зубами залишити невеличку щілину. Зімкнути губи. М’яко заплющити очі. Мати спокійний і добрий вираз обличчя. Тьєїнь, Хеши.


Чхун-ґвань одинарними руками
[7]. Починати з Хеши. Робити одинарними руками рухи Чхун угору та Ґвань униз. Руки рухаються повільно слідом за Цітьї[8], який перебуває зовні тіла. Внутрішня ці тіла рухається слідом за підняттям та опусканням рук. У чоловіків спочатку піднімається ліва рука (див. фото 3–1), у жінок — права. Рука повільно робить Чхун угору від передньої частини боку голови і виривається з маківки; одночасно із цим права (у жінок ліва) рука повільно робить Ґвань униз. Потім вони з другою рукою роблять Чхун-ґвань, помінявшись місцями (див. фото 3–2). Долоні повернуті до тіла. Зберігати від­стань 10 см між долонями й тілом. Під час виконання все тіло має бути розслабленим. Один рух руки вгору та один рух униз рахується за один раз. Зробити Чхун-ґвань загалом дев’ять разів.
Чхун-ґвань обома руками
[9]. Під час дев’ятого разу Чхун-ґвань одинарними руками ліва рука (у жінок — права) залишається нагорі, а друга рука теж піднімається вгору, тобто обидві руки перебувають у мі­сці Чхун нагорі (див. фото 3–3). Далі оби­дві руки роблять одночасне Ґвань униз (див. фото 3–4). Під час Чхун-ґвань обома руками долоні повернуті до тіла і перебувають на відстані 10 см від тіла. Один рух рук угору та один рух униз рахується за один раз. Зробити Чхун-ґвань загалом 9 разів.Дати руками поштовх Фалунь[10]. Закінчивши дев’ятий раз, руки з місця над головою мимо голови й грудей опускаються вниз до нижньої частини живота. У місці нижньої частини жи­вота руки дають поштовх обертанню Фалунь (див. фото 3–5, 3–6, 3–7). У чоловіків ліва рука всередині, у жінок — права. Відстань між руками та між рукою і животом приблизно 4 см. Прокру­тити Фалунь чотири рази за годинниковою стрілкою, щоб за допомогою обертання повернути енергію ззовні назад усередину тіла. Під час обертання Фалунь руки не повинні виходити за межі нижньої частини живота.

Ляншоу Тьєїнь (див. фото 3–8).4. Метод «Круг неба Фалунь»[11]


Принцип практики.
Завдяки цьому методу практики енергія людського тіла широко циркулює. Вона не йде одним чи кількома меридіанами, а здійснює кругообіг цілими сторонами тіла людини від сторони їнь[12] до сторони ян[13], невпинно туди й на­зад. Це дуже далеко перевищує звичайні методи пробиття енергетичних кана­лів чи великий та малий круг неба. Це метод практики середнього рівня у Фалуньгун. На базі попередніх трьох методів практики шляхом практикування цього методу можна дуже швидко пробити енергетичні канали всього тіла (включно з великим кругом неба). Поступово згори вниз з’єднується все тіло. Найбільшою особливістю цього методу практики є те, що за допомогою обертання «Фалунь» виправляються неправиль­ні стани людського тіла. Щоб людське тіло — цей малий усесвіт — поверну­лося до свого початкового стану і було досягнено вільного та безперешкодного функціонування енергетичних каналів усього тіла. Досягши у практиці цього стану, людина вже дійшла дуже високого рівня в самовдоскона­люванні за Законом людського світу. Тоді той, хто має видатні вроджені якості, зможе перейти до самовдосконалювання за Великим методом. Тієї пори сила Гун і чудотворна сила значно зростуть. Під час практикування руки ру­хаються слідом за Цітьї. Рухи мають бути розслабленими, неквапливими та округлими[14].

Формула:
Сюень фа чжи сюй,旋法至虚,
сінь цін си юй;心清似玉;
фань бень гуей чжень,返本归真,
йоу йоу си ці.悠悠似起。

Закон, обертаючись, досягає Пустоти;
Серце чисте, наче нефрит.
Повертаєшся до джерел, знаходиш справжнього себе;
Плавно рухаєшся, наче злітаєш.Підготовча поза. Усе тіло розслаблене, але не до млявості. Ноги на ширині пле­чей, стояти природно. Злегка зігнути ноги. Коліна та стегна у плавно призігненому стані. Трохи втягнути підборіддя. Язик торкається піднебіння. Між зубами залишити легеньку щіли­ну. Зімкнути губи. М’яко заплющити очі. Мати спокійний і добрий вираз обличчя.

Руки в Тьєїнь
, Хеши.

Рознімаючи положення Хеши, опустити руки вниз у напрямку нижньої частини живота, одночасно із цим повернути долоні до тіла. Відстань між руками й тілом приблизно 10 см. Пройшовши ниж­ню частину живота, тягнутися руками вниз між ногами, опус­тити їх уздовж внутрішніх боків ніг. Одночасно із цим зігнутися в талії й присісти (див. фото 4–1). Коли кінчики пальців рук наблизяться до землі, руки від нос­ків та зовнішніх боків стіп описують лінію до зовнішніх сторін п’яток (див. фото 4–2).


Далі зап’ястя трохи згинаються й від п’яток кисті поступово під­німаються уздовж задніх сторін ніг (див. фото 4–3). Коли кисті піднімаються за спиною, одночасно із цим випрямляється талія (див. фото 4–4). Під час виконання всього методу «Круг неба Фалунь» руки не повинні торкатися будь-якої частини тіла, інакше енергія з рук повернеться назад усередину тіла. Коли кисті досягнуть положення, коли більше не зможуть підніматися, стиснути пусті кулаки[15] (див. фото 4–5). Далі вийняти їх з-під пахв. Руки утворюють великий перетин перед грудьми (тут немає особливих вимог до того, яка рука зверху, а яка знизу; вирішуйте самі залежно від своєї звички, у чоловіків і жі­нок тут немає різниці) (див. фото 4–6). Розтиснути кулаки. Кисті перебувають на плечах (є інтервал). Одразу після цього, коли долоні буде проведено уз­довж зовнішніх сторін[16] рук до зап’ясть, змінити положення так, щоб долоні дивилися одна на одну. Тобто щоб великий палець зовнішньої руки повернувся вгору, а великий палець внутрішньої — униз. Відстань між долонями приблизно 3–4 см. У цей час кисті та руки утворюють пряму (див. фото 4–7). Відразу після цього, наче тримаючи кульку, повернути долоні[17], щоб зовнішня рука стала внутрішньою, а внутрішня — зовніш­ньою. Далі, ведучи кисті уздовж внутрішніх сторін[18] передпліч і внутрішніх сторін плечей, одночасно підняти руки вгору і пройти голову[19] (див. фото 4–8). Після того, як кисті пройдуть голову, вони взаємно перетинаються і рухаються далі в бік акупунктурної точки Дачжуй[20] (див. фото 4–9). Кисті перестають перетинатися, кінчики пальців дивляться вниз, щоб з’єднатися з енергією зі спини. Далі з місця над головою вести руки паралельно до місця перед грудьми (див. фото 4–10). Таким є один цикл круга неба. Зага­лом робиться дев’ять циклів. Після завершення дев’ятого циклу руки повз груди опускаються вниз до нижньої частини живота. 


Дьєкоу сяофу (див. фото 1—15), Ляншоу Тьєїнь (див. фото 1—16).5. Метод «Посилення чудотворної сили» (Шеньтун тьячи фа)


Принцип практики. Метод «Посилення чудотворної сили» належить до статичної практики методу самовдоскона­лювання Фалуньгун. Цей метод практики одночасно вдоскона­лює багато речей. У ньому за допомогою «мудр Будди» обертають «Фалунь», щоб посилювати чудотворну силу (включно з паранормальними здатностями) та силу Гун. Він є методом практики вище середнього рівня і раніше належав до таємних методів практики. Щоб виконати прохання тих, хто має певну базу, я поширив цей метод прак­тики, щоб його поширення спасло тих, кому судилося вдосконалюватися за Фалуньгун. Цей метод вимагається практикувати, сидячи із загорненими но­гами. Найкраще застосовувати парне загорнення, але можна застосовувати і одинарне. Під час самовдо­сконалювання має місце досить сильний потік ці і досить велике енергетичне поле навколо тіла. Рухи йдуть слідом за Цітьї, який вклав Учитель. Коли руки піднімаються, серце йде за думкою. Під­ час посилення чудотворної сили думки пусті, несвідоме злегка сконцентроване на долонях. У долонях будуть відчуття тепла, важкості, електричних «мурашок», присутності якогось предмета та інші. Але не треба навмисне за цим гнатися, нехай усе буде природно. Вимоги до часу сидіння із загорненими ногами: чим довше, тим краще. Але він визначається залежно від базових навичок. Чим довший час, тим більша інтенсивність, тим швидше виникає Гун. Під час практики (ні про що не ду­май, не май жодних думок) поступово поринь у стан спокою. Від ніби спокійного, але не медитатив­ного стану динамічної практики поступово поринь у медитацію. Але твоя головна свідомість знає, що ти виконуєш практику.


 

Формула:
Йоу йі у йі,有意无意,
їнь суей цзі ці;印随机起;
си кун фей кун,似空非空,
дун цзін жу йі.动静如意。

Наче є думки, та не використовуєш їх;
Мудри йдуть за механізмом.
Наче перебуваєш в стані пустоти, та не повністю;
З легкістю рухаєшся й переходиш в статичність.Ляншоу Тьєїнь. Сидіти із загорненими ногами. Розслабити все тіло, але не до млявості. Поперек і шия прямі. Злегка втягнути підборіддя. Язик торкається піднебіння. Між зу­бами залишити невеличку щілину. Зімкнути губи. М’яко заплющити очі. У се­рці народжується Милосердя. Мати спокійний і добрий вираз обличчя. Руки в Тьєїнь покласти на нижню частину живота. Поступово поринути у стан спокою (див. фото 5–1).


Мудра 1
(коли руки піднімаються, серце плине за дум­кою, руки йдуть слідом за Цітьї, який вклав Учитель; вимагається, щоб рухи були розслабленими, неквапливими та округлими). З положення Тьєїнь повільно підняти руки. Коли вони досягнуть місця перед головою, поступово перевернути долоні вгору. Коли долоні дивитимуться вгору, руки теж досягли найвищої точки (див. фото 5–2). Відразу після цього розняти руки та над маківкою описати дугу, повертаючи руки до боків. Повертати їх аж до місця спереду боків голови (див. фото 5–3). Одразу після цього пові­льно опустити руки. Намагайтеся, щоб лікті були якомога ближче до середини. Долоні дивляться вгору, а кінчики пальців — уперед (див. фото 5–4). Потім одночасно розпрямляти зап’ястя і пройти схрещеними руками перед грудьми. У чоловіків ліва рука йде зовні, у жінок — права (див. фото 5–5). Коли схрещені руки утворять пряму, зап’ястя руки, яка перебуває зовні, повер­тається у зовнішній бік і одночасно долоня перевертається вгору. Описати більшу частину дуги. Утвориться положення, коли долоня дивиться вгору, а кінчики пальців — назад. Руки рухаються з певною силою. Водночас із цим долоня руки, яка перебуває всередині, після схрещення поступово повертається вниз, аж доки розпрямиться. Кисть і рука разом перевертаються до такого положення, коли долоня дивиться назовні. Кисть і рука розташовані діагонально вперед і вниз від тіла і утворюють із тілом кут 30° (див. фото 5–6).Мудра 2. Продовжувати з положення, зображеного на фото 5–6. Ліва кисть (та, що зверху) іде всередині, а права, повертаючи долоню всередину, іде вгору. Рухи дзеркально повторюються з тими, що були в першій мудрі, положення рук навпаки (див. фото 5–7).

 


Мудра 3. Розпрямляючи зап’ястя правої в чоловіків (лівої в жі­нок) руки, долоня повертається до тіла. Після того, як права рука пройде навхрест перед грудьми, долоня повертається[21] вниз, аж доки досягне гомілки діагонально вперед і вниз. Рука має випрямитися. Водночас із цим долоня лівої в чоловіків (правої в жінок) руки повертається всередину. Після того, як пройшла навхрест, вона одночасно іде вгору, повертається і рухається до місця перед лівим (у жі­нок правим) плечем. Після того, як кисть досягне потрібного положення, долоня дивиться вгору, а кінчики пальців — уперед (див. фото 5–8).


Мудра 4. Позиції просто дзеркально міняються місцями з позиціями му­дри 3. У чоловіків ліва рука (у жінок права) іде всередині, у чоловіків права (у жінок ліва) іде зовні. Просто рухи лівої та правої рук міняються місцями, положення рук навпаки (див. фото 5–9). Рухи всіх чотирьох мудр ідуть один за одним, без зупинок.
Посилення чудотворної сили у формі сфер
[22]. Продовжувати від му­дри 4. Рука, яка зверху, іде всередині, а рука, яка знизу, іде зо­вні. У чоловіків права долоня поступово повертається в бік грудей та опускається. Ліва в чоловіків (права в жінок) кисть піднімається. Коли обидва передпліччя, дійшовши до місця перед грудьми, утворять пряму лінію (див. фото 5–10), розтягнути кисті в різні боки (див. фото 5–11) та одночасно повернути долонями вниз. Коли кисті досягнуть положення над боками за межами колін, вони перебувають на рівні талії. Передпліччя й зап’ястя розташовані горизонтально. Розслабити руки (див. фото 5–12). У цій позі чудотворна сила переміщується на кисті, щоб її було посилено. Це чудотворна сила, що має форму куль. Під час посилення чудотворної сили в долонях будуть відчуття тепла, важкості, електричних «мурашок», присутності якогось предмета та інші. Однак не треба навмисне за цим гнатися. Нехай усе буде природ­но. Час сидіння в цій позі: чим довше, тим краще. Викону­йте, аж доки більше вже не зможете.

 
Посилення чудотворної сили у формі стовпів[23]. Продовжувати від попередньої пози. Права (у жінок ліва) кисть одночасно повертається долонею вгору і рухається до нижньої частини живота. Після того, як кисть досягне потрібного положення, долоня ди­виться вгору в місці нижньої частини живота. Одночасно з рухами правої кисті ліва (у жінок права) кисть, піднімаючись, рухається до підборіддя. Долоня залишається повернутою вниз. Кисть перебуває на одному рівні з підборіддям. Передпліччя та кисті — у горизонтальному положенні. У цей час долоні дивляться одна на одну. Зафіксувати цю позу (див. фото 5–13). Це посилення чудо­творної сили у формі стовпа. Наприклад, такої, як долоня-блискавка. Сидіти в цій позі, аж доки відчуєш, що більше вже не можеш. Далі верхня кисть, описуючи півколо вперед і вниз, опускається до нижньої частини живота. Одночасно із цим нижня кисть піднімається вгору й перевертається долонею вниз. Підняти її до підборіддя (див. фото 5–14). Руки на одному рівні з плечима. Доло­ні одна навпроти одної. Це теж посилення чудо­творної сили у формі стовпа, лише позиції рук навпаки. Норма часу виконання: доки руки втомляться так, що більше вже не можеш.


Самовдосконалювання у статичній практиці[24]. Продовжувати від попередньої пози. Далі верхня рука, описавши півколо вперед і вниз, опускається до нижньої частини живота. Руки складаються в Тьєїнь (див. фото 5–15). Перейти до самовдосконалювання у статичній практиці. Поринути в медитацію. За часом чим довше, тим краще.
 


Завершальна поза
. Скласти руки в Хеши (див. фото 5–16). Вийти з медитації, розняти загорнені ноги.Базові вимоги та пункти, на які слід звернути увагу, у самовдосконалюванні за Фалуньгун

1. П’ять методів практики Фалуньгун можна виконувати по черзі, а можна за бажанням вибір­ково. Але зазвичай вимагається передусім виконати перший метод. До того ж краще за все зробити його три рази. Звичайно, не виконавши перший метод, можна спочатку зробити й інші. Кожний метод мо­жна практикувати окремо.

2. Рухи повинні бути точними й мати чіткий ритм. Кисті й руки мають бути округлими й витонченими. Рухи вгору та вниз, уперед і назад, ліворуч і право­руч мають іти слідом за Цітьї «розслаблено, неквапливо та округло». Не треба рухатися занадто швидко чи занадто пові­льно.

3. Під час практики обов’язково треба контролювати себе за допомогою своєї головної свідомості. У Фалунь­гун удосконалюється головна свідомість. Не треба навми­сне гнатися за розгойдуванням. Якщо є розгойдування, треба його стри­мати. У разі нагальної потреби можна відкрити очі.

4. Усе тіло розслаблене. Особливо коліна та стегна мають бути розслабленими. Якщо стояти надто прямо, то енергетичні канали не матимуть гарної прохідності.

5. Під час практики рухи повинні бути лег­кими та природними, плавними та невимушеними, такими, що «у м’якості мають твердість», зв’язними та впевненими. Має бути присутня певна сила, але без негнучкості та закостенілості. Якщо так виконувати рухи, то буде помітний ефект.

6. Щоразу, коли закінчується практикування, «лише виконується завершальна поза, але не відбувається зупинення практики». Виконайте положення Тьєїнь, і достатньо. По завершенню Тьєїнь завершальна поза закінчується. Не можна за допомогою думок зупиняти практику, адже Фалунь не може перестати обертатися.

7. Людям із затяжними хворобами чи слабкі­стю в тілі можна залежно від фактичних обставин ме­нше практикувати, або самовдосконалюватися, виконуючи один метод практики на свій вибір. Ті, хто не може робити динамічну практику, можуть сидіти в медитації. Під час практики зазвичай не слід перериватися.

8. Немає особливих вимог до місця, часу та сторін світу, у яких практикуєш. Але вимагається, щоб місце було чистим, а оточення — тихим.

9. Під час практикування за цим методом не додають думок, завдяки чому не буде відхи­лень. Але не можна примішувати інші методи прак­тики. Якщо під час практикування примішати інші ме­тоди практики, то Фалунь буде деформовано.

10. Коли під час практикування ніяк не можеш поринути у стан спокою, можна повторювати ім’я Вчителя. З пли­ном часу ти природно поринатимеш у стан спокою.

11. Під час практикування можна зіткнутися зі стражданнями. Страждання є одним зі способів розплатитися за «карму». Кожна людина має «карму». Коли в тілі виникає дискомфорт, не думай, що ти захворів. Щоб погасити «карму» та розчистити шлях для самовдосконалення, страждання прихо­дитимуть швидше й достроково.

12. Якщо під час сидіння в медитації не мо­жеш загорнути ноги, то можна спочатку практикувати, сидячи на краю стільця. Так ти теж зможеш досягти таких самих результатів. Але, будучи практикувальником, ти мусиш бути здат­ним загортати ноги. З плином часу ти зрештою поступово зможеш загортати ноги.

13. Під час виконання статичної практики, якщо ти побачив якесь зображення чи картини, не звертай на них уваги. Далі роби свою практику. Наприклад, коли тобі заважатимуть якісь страхітливі явища чи коли тобі щось загрожуватиме, тоді відразу ж подумай: «Мене захи­щає Вчитель Фалуньгун. Я нічого не боюся». Або вигукни ім’я Вчителя Лі й практику­й собі далі.

________

[1] кит. «Ґваньтун лянтьї фа».

[2] Рухи вгору та вниз у цій вправі.

[3] кит. «вливання», рух руки (рук) униз.

[4] Це слово перекладається не як «обертання», а як «повернення».

[5] кит. «змивання», «уливання вгору», рух руки (рук) угору.

[6] кит. «скласти мудру медитації». Те ж саме, що Тьєїнь.

[7] кит. «Даньшоу Чхун-ґвань».

[8] кит. «енергетичний механізм», «механізм ці».

[9] кит. «Сваншоу Чхун-ґвань».

[10] кит. «Сваншоу туйдун Фалунь».

[11] кит. «Фалунь чжоу-тьєнь фа».

[12] Передня сторона тіла.

[13] Задня сторона тіла.

[14] кит. «хвань, мань, юань».

[15] кит. «цзвань кун цюень».

[16] В оригіналі — «сторін ян».

[17] кит. «нін чжан».

[18] В оригіналі — «сторін їнь».

[19] кит. «ґуо тоу».

[20] Точка на хребті, що розташована нижче остистого відростка 7-го шийного хребця.

[21] Тут «повертається» вживається в контексті «кручення», а не «повернення».

[22] кит. «тьячи цючжвон шеньтун».

[23] кит. «тьячи чжучжвон шеньтун».

[24] кит. «Тьїнґун сюлєн».