РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ФАЛУНЬГУН


Фалуньгун походить від Великого методу самовдоско­налювання Фалунь[1] Школи Будди. Це особливий мето­д цігунського самовдосконалювання Школи Будди, що, однак, має свої оригінальні риси, якими відрізняється від звичайних методів удос­коналювання Школи Будди. У цьому методі практики раніше вимагалося, щоб удосконалювальник був людиною з великими вродженими якостями, яка має вкрай високий Сіньсін, і вчився особливо посилювального самовдоскона­лювання. Щоб більше прак­тикувальників досягло підвищення і водночас щоб задовольнити прохання численних людей, які хочуть удосконалюватися, цей метод практики було виправлено таким чином, щоб вийшов метод удосконалювання, придатний для поширення. Навіть попри це, він усе одно вже набагато перевищує те, чого вчаться у звичайних методах практики, і рівень таких методів.

 

1. Роль Фалунь


Фалунь із Фалуньгун має однакову з Усесвітом властивість. Він є мініатюрною версією Всесвіту. Ті, хто самовдосконалюється за Фалуньгун, не лише можуть швидко розвивати свої здатності та силу Гун, а і в дуже короткий час виробляють Фалунь, який має неперевершену могутність. Після свого утворення Фалунь існує як розумна істота. У повсякденний час Фалунь без упину автоматично оберта­ється внизу живота практикувальника, невпинно збирає з Космосу й перетворює енергію, яка зрештою в тілі практикувальника перетво­рюється на Гун. Завдяки цьому досягається ефекту «Закон виплавляє людину». Інакше кажучи, хоча людина не весь час практикує, Фалунь невпинно її вдосконалює. Під час внутрішнього застосування Фалунь спасає самого практикувальника. Він відіграє роль покращення фізичної форми та зміцнення здоров’я, розвитку мудрості та захисту практикувальника від виник­нення відхилень. До того ж він здатний захищати вдосконалювальника від вторгнення людей з поганим Сіньсін. А під час зовнішнього застосування Фалунь спасає інших. Він може лікувати інших, знищувати нечисту силу та змінювати всі ненормальні стани. Фалунь невпинно обертається внизу живота практикувальника: дев’ять обертів у головному напрямку (за годинниковою стрілкою) та дев’ять у протилежному (проти годинникової стрілки). Коли він обертається в головному напрямку, то з великою силою всмоктує енергію з Космосу. Ця енергія надзвичайно велика. У міру зростання сили Гун інтенсивність обертання Фалунь стає дедалі більшою. Цього не досягти штучним утримуванням ці обома руками та вливанням її в ма­ківку. Коли ж Фалунь обертається в протилежному напрямку, то викидає енергію, спасає всіх живих істот і виправляє неправильні стани. Усі, хто опиниться поряд із практикувальником, отримають користь. З усіх цігун, що поширюються в Китаї, Фалу­ньгун є першим і єдиним методом практики, який здатний досягти ефекту «Закон виплавляє людину».


Фалунь є найдорогоціннішою річчю, яку не можна промінювати на жодні гроші. Коли мій учитель передавав мені Фалунь, то сказав: «Цей Фалунь нікому не можна передавати. Ті, хто самовдос­коналювався тисячу років, хочуть його здобути, але не можуть». У нашій школі можна було здійснювати передачу тільки одній людині й лише за неймовірно довгий, неймовірно довгий період часу. Це відрізнялося навіть від тих шкіл, де передачу роблять одній людині за кілька десятків років. Тому Фалунь украй дорогоцін­ний. Хоча нині ми змінили його таким чином, щоб він уже не мав колишньої настільки величезної могутності, але він усе одно вкрай дорогоцін­ний. Для вдосконалювальника здобути Фалунь рівнозначно успішному завер­шенню половини самовдосконалювання. Тобі лиши­лося лише підвищити Сіньсін, і в майбутньому на тебе че­катиме неймовірно високий рівень. Звичайно, ті, кому не судилося самовдосконалюватися за Фалуньгун, у майбутньому пороблять практи­ку й самі перестануть. А отже, вони більше не матимуть Фалунь.


Фалуньгун — це цігун Школи Будди, але він повністю переви­щив сферу Школи Будди. У ньому практикують цілий Усесвіт. Раніше в самовдосконалюванні Школи Будди казали лише про принципи Школи Будди, а в самовдосконалюванні Школи Дао — лише про принципи Школи Дао. Ніхто не пояснив Усесвіт докорінно. Усесвіт, так само, як і людина, окрім матеріаль­ної складової, також має властивість[2]. Якщо коротко, вона виражається трьома словами: «Чжень, Шань, Жень»[3]. У Школі Дао в самовдосконалюванні здебільшого осягають «Чжень» (Істину). Там кажуть істинні слова, роблять істинні справи, повертаються до свого первинного справжнього вигляду і зрештою досягають того, що стають Досконалою Людиною. У Школі Будди в самовдосконалюванні роблять акцент на «Шань» (Доброті). Із цього народжується Велике Милосердя і спасіння всіх живих істот. У нашій школі вдосконалюють «Чжень, Шань, Жень» однаковою мірою, безпосередньо самовдосконалюються за ­корінною властивістю Всесвіту і зрештою досягають асиміляції зі Всесвітом.


Фалуньгун — це метод практики одночасного вдосконалювання Сіньсін і подовження життя. Після того, як сила Гун і Сіньсін людини дійдуть певного рівня, вимагається вже за життя досягти стану відкриття усвідомлення (відкриття Гун) і виробити нетлінне тіло. Фалуньгун загалом поділяється на Закон людського світу і Закон просторів за межами людського світу, а також багато інших рівнів. Сподіва­юся, що багато охочих старанно самовдосконалюватися будуть невпинно підвищувати Сіньсін і досягнуть Повної Досконалості.  

 

2. Форма і структура Фалунь


Фалунь з Фалуньгун є розумним обертовим тілом з матерії високої енергії. Він обертається за закономі­рностями руху всього Небесного Тіла Всесвіту. У якомусь розумінні, Фалунь — це мініатюрна версія Всесвіту.


У центрі Фалунь — знак « » Школи Будди [китайською звучить як «вань», санскритом називається «свастика», означає «поєд­нання щастя та удачі» (див. енциклопедію Цихай)прим. автора]. Це ядро Фа­лунь. Його колір близький до золотавого, а тло надзвичайно яскравого червоного кольору. Колір тла зовнішнього кола — жовтогарячий. Чо­тири тайцзі[4] та чотири Фалунь Школи Будди розташовані, чергуючись через один, на вісьмох напрямках. Тайцзі, що складаються з червоного та чорного кольору, належать до Школи Дао; тайцзі, що з червоного та синього кольору, належать до Первинного Великого Дао. Чотири малих Фалунь теж золотаві. Колір тла Фалунь змінюється. Червоний, оранжевий, жовтий, зеле­ний, блакитний, синій, фіолетовий — він циклічно змінюється. Кольори Фалунь надзвичайно красиві (див. малюнок на вкладці). Колір знаку свастики в центрі та кольори тайцзі не змінюються. Великий та малі Фа­лунь і знак свастики обертаються навколо своєї осі. Коріння Фалунь — у Всесвіті. Усесвіт обертається, кожна галактика обертається, тому Фалунь також обертається. Люди з небесним оком низь­кого рівня здатні бачити, що Фалунь обертається, як вентиля­тор; люди ж з небесним оком високого рівня можуть побачити повну картину Фалунь — надзвичайно красиву і яскраву. Завдяки цьому практикувальник буде вдосконалюватися хоробріше і старанніше.

 

3. Специфіка самовдосконалювання за Фалуньгун


1) Закон виплавляє людину


Ті, хто вчиться Фалуньгун, не лише можуть швидко розвивати силу Гун і здатності, а й виробити Фалунь. Фалунь утворюється за дуже короткий час, і відразу по тому його могутність дуже велика. Він може захищати прак­тикувальника від виникнення відхилень, а також охороняти його від вторгнення й завад з боку людей з поганим Сіньсін. З погляду теорії Фалуньгун також повністю відрізняється від традицій­них методів самовдосконалювання. Адже після свого утворення Фалунь невпинно обертається навколо своєї осі. Він існує як своєрідна розумна істота. У повсякденний час він невпинно запасає енергію в ділянці внизу живота практикувальника. Шляхом обертання Фалунь автоматично збирає енергію з Космосу. Саме завдяки тому, що він невпинно обертається, досягається мета «Закон виплавляє людину». Тобто, хоча людина не весь час прак­тикує, Фалунь невпинно її виплавляє. Усі знають, що звичайній людині вдень треба працювати, а вночі відпочи­вати. Час для практики дуже обмежений. Якщо ви хочете досягти невпинної практики 24 години на добу, то, коли лише постійно думатимете про заняття цігун, нічого не вийде. Або ж якщо ви застосовуватимете якийсь метод тощо, усе одно важко досягти мети справді цілодобової практики. А ось Фалунь невпинно обертається і всмоктує з Космосу всередину велику кількість ці (почат­кова форма існування енергії). Ані вдень, ані вночі він не зупиняється. Він увесь час невпинно накопичує і перетворює увібрану ці в кожній частині Фалунь, трансформує ці в іще вищу матерію, яка зрештою в тілі практикувальника перетворюється на «Гун». Ось що таке «Закон виплавляє людину». Самовдосконалювання за Фалуньгун зовсім інше, ніж практика й доктрини різних шкіл і течій даньдао-цігун[5].


Найбільшою особливістю в самовдосконалюванні за Фалунь­гун є те, що вдосконалюють Фалунь, а не йдуть шляхом Дань. Усі поширені зараз методи практики, незалежно від того, якої Школи чи течії, — усі школи буддизму й даосизму, Школи Будди, Школи Дао, народні, багато методів самовдосконалювання Бічних шкіл, — ідуть шляхом Дань. Їх називають даньдао-цігун. І в буддійських ченців та черниць, і в даосів самовдосконалювання йде шляхом Дань. Після їхньої смерті під­ час кремації виплавляється шаріра. Нинішніми науковими приладами не вдається визначити, з якої речовини вона складається. Вона надзвичайно міцна й красива. Насправді ж це зібрана з інших просторів матерія високої енергії. Шаріра не є річчю на­шого простору. Це і є той Дань. У да­ньдао-цігун досягти стану відкриття усвідомлення в роки, що їм залишилося прожити в житті, неймовірно важко. У минулому дуже багато хто з тих, хто практикував даньдао, підіймали Дань. Але коли Дань досягав Палацу Нівань[6], то не міг вилізти, і людина, задихнувшись, помирала на місці. Хтось хотів штучно підірвати Дань, але це неможливо зробити. У деяких було так: його дід, не довівши практику до переможного кінця, перед смертю випльовував Дань його батьку; батько, теж не довівши практику до кінця, перед смертю випльовував Дань йому. І ця людина до­сі залишається ніким. Це дуже важко! Звичайно, є дуже багато чудових методів практики, і якщо одержати в них справжню передачу, то це теж було б непогано. Але, боюся, вони не передадуть тобі річ настільки високого рівня.


2) Удосконалювання головної свідомості


Кожна людина має по одній головній свідомості[7]. Коли в повсякденний час щось робиш чи про щось думаєш, це залежить від головної свідомо­сті. Окрім неї людина також має від однієї до кількох допоміжних свідомостей[8] і водночас має родову інформацію від минулих поколінь. Допоміжні й головна свідомості мають однакове ім’я. Зазвичай у допоміжних свідомостей сильніші здатності й вищий, ніж у головної свідомості, рівень. Вони не перебувають в омані нашого суспіль­ства звичайних людей і можуть бачити свої конкретні прос­тори. Величезна кількість методів практики пішла шляхом удосконалю­вання допоміжної свідомості. Фізичне тіло людини та її головна свідо­мість відіграють лише роль носія. Часто практикувальники про це навіть не знають, а іноді ще й сяють від самовдово­лення. Люди живуть у суспільстві, і вкрай важко змусити їх відмовитися від актуальних речей, особливо від того, до чого вони мають уперті прагнення. Тому в багатьох методах практики підкреслюється, що все має проходити в медитації, треба поринути в абсолютну медитацію. Коли під час медитації відбувається еволюція, то це допо­міжна свідомість людини еволюціонує в іншому суспільстві й таким чином досягає підвищення. Одного дня допоміжна свідомість удосконалиться й забере із собою весь твій Гун, а у твоєї головної сві­домості й тіла нічого не залишиться, і на самовдоскона­люванні, якому ти присвятив усе своє життя, буде поставлено хрест. Це дуже прикро. Деякі знамениті майстри цігун мають різноманітні могутні здатності й гучну славу, але їхній Гун узагалі не росте на їхньому власному тілі, а вони цього навіть не зна­ють.


Наш Фалуньгун спрямовує своє вістря безпосередньо на вдосконалювання головної свідомості людини й вимагає, щоб Гун найбільш реальним чином, справді ріс на твоєму тілі. Звичайно, допоміжні свідомості теж одержать частку. Але вони підвищуватимуться слідом за тобою, маючи статус підлеглого. Наш метод практики вису­ває суворі вимоги до Сіньсін і спонукає тебе в суспільстві звичайних людей, у найскладніших умовах загартовувати свій Сіньсін і завдяки цьому досягти підвищення — виступити з багна, наче лотос. Тому й дозволяється, щоб ти успішно вдосконалився. Саме в цьому й цінність Фалуньгун — ти сам здобуваєш Гун. Але, з другого боку, це надзвичайно важко. Важко в тому плані, що ти пішов таким шляхом, коли загартування проходить у найскладнішому середовищі.


Якщо вже метою практики є вдосконалювання головної свідомості, то треба за допомогою головної свідомості повсякчасно керувати своєю практикою, щоб головна свідомість мала вирішальне слово, а не так, що все віддаєш допоміжній свідомості. Інакше, одного дня допомі­жна свідомість удосконалиться й забере із собою Гун, а в твого тіла й головної свідомості нічого не зали­шиться. Якщо ти хочеш самовдосконалюватися на високі рівні, не можна, щоб було так, ніби твоя головна свідомість спить і нічого не знає, навіть не знає, яку практику ти виконуєш. Ти мусиш розуміти, що ти виконуєш практику, що ти вдосконалюєшся вгору, підвищуєш Сіньсін. Лише тоді ти матимеш ініціативу і зможеш здобути Гун. Іноді, коли ти в туманному стані довів до кінця якусь справу, то й сам не знаєш, як ти це зробив. Насправді це діяла допоміжна свідо­мість, це вона керувала. Припустімо, ти сидиш у медитації, відкри­ваєш очі й дивишся у протилежний від себе бік, а там бачиш ще одне своє «я». То якраз і є твоя допоміжна свідомість. Або ж, припустімо, ти сидиш у медитації обличчям до півночі, аж раптом помічаєш: ти сам перебуваєш на півночі! Ти думаєш: «Чого це я вийшов?» Тоді це вийшло твоє справжнє «я». А залишилися там сидіти твоє фізичне тіло й допоміжна свідо­мість. Це можна відрізнити.


У самовдосконалюванні за Фалуньгун не можна повністю забуватися. Те, коли забуваєшся, не відповідає Великому методу самовдосконалювання Фалуньгун. Практикуючи, обов’яз­ково треба зберігати тверезість головного мозку. Якщо під час практикування твоя головна свідомість буде трохи сильнішою, відхилень не буде, до того ж звичайні істоти не зможуть заподіяти тобі шкоди. А якщо твоя головна свідомість буде дуже слабкою, то в тебе ввійде якась істота.

 

3) Під час практикування не звертається увага на сторони світу й час 


У багатьох методах практики серйозно ставляться до того, лицем до якої сторони світу краще практикувати та о котрій годині це ліпше робити. А ми тут зо­всім не звертаємо на це уваги. У самовдосконалюванні за Фалуньгун практи­кують відповідно до властивості Всесвіту й закономірностей еволюції Всесвіту, тому на сторони світу й час не звертають уваги. Коли ми практикуємо, це рівнозначно тому, що робимо це, сидячи на Фалунь, — практикуємо обличчям до всіх сторін світу, увесь час обертаючись. Наш Фалунь синхронний зі Всесвітом. Усесвіт рухається, Чумацький Шлях рухається, дев’ять великих планет обертаються навколо Сонця, сама Земля також оберта­ється навколо своєї осі. Де тут схід, південь, захід і північ? Те, що ми називаємо сходом, півднем, заходом і північчю, розмежували земляни з погляду планети Земля. Тому, хай би до якої сторони світу обличчям ти стояв під час практики, це означає, що практикуєш, стоячи проти всіх сторін.


Деякі люди кажуть, що краще практикувати в час Цзи[9], в час У[10] чи ще в якийсь час. Ми на це також не зверта­ємо уваги. Бо, коли ти не практикуєш, Фа­лунь тебе виплавляє. Фалунь щомиті допомагає тобі практикувати — Закон виплавляє людину. У даньдао-цігун людина виплавляє Дань, а у Фалуньгун Закон виплавляє людину. Якщо маєш багато часу, то більше практикуєш, якщо мало — менше. Це дуже зручно.


4. Одночасне вдосконалювання Сіньсін і подовження життя        


У самовдосконалюванні за Фалуньгун і вдосконалюють Сіньсін, і подовжують життя. Шляхом практи­ки спочатку змінюють своє тіло. Тіло[11] не відкидається. Головна свідомість і фізичне тіло стають одним цілим і досягають усебічного успіху в самовдоскона­люванні.  

 

1) Змінення свого тіла


Людське тіло складається з м’якушу, крові та скелету, які ма­ють різну молекулярну будову та склад. Шляхом практики молекулярні компоненти організму перетворюють на матерію високої енергії. Завдяки цьому людське тіло вже більше не складатиметься з колишніх матеріальних компонентів, а відбудуться істотні зміни. Але практикувальник самовдосконалюється се­ред звичайних людей, живе в суспільстві, і йому не можна порушувати стан людського суспільства. Тому такі трансформації зовсім не змінюють первісної молекулярної будови тіла. Порядок розташування моле­кул не зміниться. Зміняться лише вихідні молекулярні компоне­нти. М’якуш людського тіла все ще залишиться м’яким, скелет — твер­дим, а кров — рідкою. Якщо поріжешся ножем, то так само потече кров. За давньокитайським ученням про П’ять елементів[12], усе суще складається з металу, дерева, води, во­гню й землі. Людське тіло також. Коли власне тіло практикувальника зміниться й матерія високої енергії замінить його вихідні молекулярні компоненти, то людське тіло вже більше не складатиметься з колишньої матерії. У цьому й суть виразу «не перебувати в П’яти елементах».


Найбільшою особливістю методів практики одночасного вдоскона­лювання Сіньсін і подовження життя є сповільнення років життя, сповільнення старіння. Наш Фалуньгун якраз і має таку помітну рису. Фалуньгун іде таким шляхом: він докорінно змінює молекуля­рні компоненти людського тіла, зберігає зібрану матерію високої енергії в кожній клітині і зрештою замінює нею складові елементи клітин. Тоді вже не відбуватиметься обмін речовин. Людина вийде за межі П’яти елементів. Її тіло перетвориться на тіло, що складається з матерії інших просторів, і не обмежуватиметься часом нашого прос­тору. Отже, ця людина назавжди залишиться молодою.


В історії були високі ченці, що жили дуже довго. Якщо нині вулицею йтиме людина віком кількасот років, ти її не відрізниш від інших. Вона буде на вигляд дуже молодою і в такому ж одязі, як у звичайних людей. Тому її не розпізнаєш. Тривалість людського життя не має бути та­кою короткою, як зараз. З погляду нинішньої на­уки людина здатна жити двісті з гаком років. Згідно із записами, у Великій Британії була людина на ім’я Фемкат[13], що прожила 207 років. У Японії була людина на ім’я Міцуру Тайра[14], що прожила 242 роки. У Китаї за часів динас­тії Тан був чернець Хуей Чжао, який прожив 290 років. За записами повітного довідника повіту Юнтай китайської провінції Фуцзянь, людина на ім’я Чень Цзюнь народилася в пер­ший рік періоду правління Чжунхе імператора Сіцзуна династії Тан (881 рік н.е.), а померла 1324 року, в період правління Тайдін династії Юань, а отже, прожила 443 роки. Усе це задокументовано. Це не казочки. Завдяки само­вдосконалюванню в учнів нашого Фалуньгун зморшки на обличчі помітно зменшуються, і все обличчя стає рум’яним. У них з’являється надзвичайна легкість у тілі, під час хо­дьби та праці вони не відчувають утоми. Це поширене явище. Я сам удосконалювався кілька десятків років. Інші ка­жуть, що риси мого обличчя за двадцять років майже не змінилися — саме з цієї причини. Наш Фалуньгун містить речі, які інтенсивно подовжують життя людини. Самовдосконалювальники Фалуньгун на вигляд значно молодші, ніж їхні ровесники зі звичайних людей. Їхній зовнішній вигляд не відповідає реальному вікові. Отже, найбільшою особливістю методів практики одночасного вдоскона­лювання Сіньсін і подовження життя є здатність сповільнювати роки життя, сповільнювати старіння людини й подовжувати тривалість її життя.

 

2) Круг неба Фалунь


Наше людське тіло — це малий усесвіт. Коли енергія людського організму робить повний круг навколо тіла, це називається циклом обертання малого все­світу або ж циклом круга неба. З’єд­нання меридіана Вагітності[15] та Провідного[16] меридіана, якщо казати про рівень, усе ще є поверхневим кругом неба і не може відігравати ролі практики подовження життя. Справжній малий круг неба — це внутрішня циркуляція енергії від палацу Нівань[17] до Даньтьєнь[18]. Завдяки внутрішньому кругообігу тіло розширюється ізсередини назовні, і всі канали з’єднуються. У нашому Фалунь­гун із самого початку вже вимагається, щоб усі канали з’єдналися.


Великий круг неба — це обертання, у якому беруть участь Вісім надзвичайних меридіанів[19], коли енергія один раз обходить усе тіло. З’єднання великого круга неба принесе такий стан: цей практикувальник зможе злітати. Під «зльотом серед білого дня», про який написано у «Внутрішній алхімії»[20], мається на увазі саме це. Але зазвичай якусь частину твого тіла замикають, щоб ти не міг злітати. Однак це принесе тобі такий стан: ти ходитимеш надзвичайно легко й швидко, під час підйому в гори тебе немовби хтось штовхатиме. Пробиття великого круга неба принесе ще ось яку здатність: унаслідок цього ці різ­них частин внутрішніх органів людського тіла можуть мінятися місцями: ці серця перебігає до шлунка, ці шлунка — до кишок… Слідом за збільшенням сили Гун, якщо випустити це за межі тіла, то буде переміщувальний Гун[21]. Цей вид круга неба також називається кругом неба Цзи-У[22] або кругом неба Цьєнь і Кунь. Шляхом його обертання ще не можна досягти мети еволюції тіла. Потрібний ще один вид круга неба, який буде для нього антиподом. Він назива­ється кругом неба Мао-Йоу[23]. Обертання круга неба Мао-Йоу є таким: він пробивається з акупунктурної точки Хойїнь[24] або Байхой[25] і починає йти межею сторін їнь і ян[26] тіла, тобто йде боком тіла.


Обертання круга неба у Фалуньгун набагато масштабніше, ніж обертання, що в ньому беруть участь Вісім надзвичайних меридіанів, про яке йдеться у зви­чайних методах практики. У Фалуньгун це обертальний рух енергії всіма енергетичними каналами, що перехрещуються по всьому тілу. Вимагається, щоб канали в усьому тілі відразу всюди й наскрізь з’єдналися і в повному складі почали брати участь в обертанні. Наш Фалуньгун уже включає це в собі. Непотрібно, щоб ти штучно це виробляв, і непотрібно, щоб керував ним за допомогою думок. Якщо ти так зробиш, то відхилишся. На курсах я встановлюю зовні твого тіла Цітьї. Він циркулює автоматично. Цітьї є річчю, яка характерна для практики на висо­ких рівнях. Він є частиною того, завдяки чому діє наша автомати­чна практика. Цітьї, як і Фалунь, вічно без упину обертається. Він надає обертання енергії в усіх каналах усередині тіла. Хоча ти раніше не практикував круг неба, фактично тим енергетичним ка­налам уже було всім разом надано обертання. Вони і глибоко всередині, і зовні всі разом беруть участь в обертанні. Ми виконуємо ручні прийоми, щоб посилити Цітьї, який розміщено зо­вні тіла.3) З’єднання каналів


Мета з’єднання каналів у тому, щоб енергія оберталася і змінювала молекулярний склад клітин, перетво­рюючи їх на матерію високої енергії. У тих, хто не практикує, канали засмічені й навіть дуже вузькі, а в практикувальників вони поступово прозорішають, і закупорені місця пробиваються. У добре навчених практикувальників канали стають ширшими, а після досягнення високого рівня самовдосконалювання — ще ширшими. У деяких канали стають завширшки, як палець руки. Проте саме пробиття каналів не може відображувати те, до якої міри людина вдосконалилася, і наскільки високий її Гун. Шляхом прак­тики канали світлішають і ширшають, і зрештою всі канали з’єднуються в одне ціле. Коли настає та пора, у людини більше немає ні каналів, ні акупунктурних точок, або, якщо подати це інакше, усе тіло всюди стало каналами та акупунктурними точками. Тієї пори це ще не може свідчити про те, що людина вже осягнула Дао. Це всього-на-всього один із проявів у процесі самовдосконалювання за Фалуньгун, про­яв одного з рівнів. Коли настав цей етап, самовдоскона­лювання за Законом людського світу вже було пройдено до самого кінця. Водночас це приносить дуже помітний стан у зовнішності людини: «Збір трьох квіток над маківкою». Тоді Гун, які виникають, уже дуже могутні. Усі вони вже мають свою певну форму. Стовп Гун уже також дуже високий. До того ж над го­ловою з’являються три квітки: одна з них схожа на лотос, друга — на хризантему. Три квітки обертаються і навколо своїх осей, і водночас по колу між собою. Над кожною квіт­кою є стовп, що сягає неба, — надзвичайно високий. Ці три стовпи обертаються слідом за обертанням квіток по колу, а також на­вколо їхніх осей. Сама людина відчуває, що її голова стала дуже важкою. Цієї пори людина всього лише зробила останній крок у самовдоскона­люванні за Законом людського світу.

 

5. Думки  


У самовдосконалюванні за Фалуньгун не додають думок. Самі ду­мки нічого не можуть зробити, але вони можуть відправ­ляти команди. Справді відіграють роль здатності. Вони мають розумові здібності розумної істоти, і ними керує інформація з головного мозку. Але величезна кількість людей, особливо в цігунських колах, має дуже багато своїх версій. Вони вважа­ють, що думки здатні виконувати дуже багато справ. Хтось каже, що думки розблоковують здатності, відкривають небесне око, лікують від хвороб, переміщують пред­мети тощо. Це помилкове розуміння. На низьких рівнях у звичайних людей думки керують органами чуття й кінцівками. На високих рівнях думки практикувальників можуть досягти підвищення й керувати здатностями, і ті виконуватимуть роботу. Тобто думки командують здатностями. Такий наш погляд на думки. Іноді буває таке, коли хтось бачить, як майстер цігун, лікуючи людину, навіть не доторкнувся до неї руками, а хворий уже каже, що одужав. Спостерігач думає, що це думки вилікували людину. А насправді майстер цігун випустив здатність. Він наказав здатності вилікувати хворого або виконати якусь справу. Через те, що здатності йдуть іншими просторами, очима звичайної людини їх не видно, тож спостерігач, не знаючи, подумав, що справу виконали думки. Деякі люди, які думають, що думками можна лікувати хворих, повели інших у хибному напрямку. У цьому обов’язково треба позбутися плутанини.


Мислення людини є своєрідною інформацією, енер­гією, формою матеріального існування. Коли людина щось обмірко­вує, у її головному мозку продукується деяка частота вібрації. Іноді промовляння заклинання є дуже ефектив­ним. Чому? Бо Всесвіт теж має свою частоту вібрації. Коли заклинання, яке ти промовляєш, входить у резонанс із частотою Всесвіту, може з’явитися ефект. Звичайно, це обов’язково має бути позитивна інформа­ція. Лише тоді це зможе подіяти. Адже у Всесвіті не дозволяють існувати лихим речам. Думки є однією з конкретних форм мислення. Тіла Закону великих майстрів цігун висо­кого рівня контролюються й керуються мисленням їхнього головного тіла. Тіла Закону мають і своє власне мислення, а також здатність самостійно вирішувати проблеми та виконувати роботу. Вони є цілком самостійними особистостями. Водночас Тіло Закону може знати, про що думає головне тіло майстра цігун, і виконує справи відповідно до думок головного тіла. Наприклад, майстер цігун хоче вилікувати певну людину, тоді Тіло Закону це й зробить. Коли ж у майстра така думка не виникла, то Тіло Закону цього не робитиме. Коли воно побачить, що є можливість зробити дуже-дуже добру справу, то зробить її за власною ініціативою. Деякі великі майстри ще не досягли етапу відкриття усвідомлення й де­яких речей ще не знають, а ось їхні Тіла Закону вже узнали. 


Думки мають й інше значення, що називається натхненням. На­тхнення походить не від головної свідомості людини. Об’єм знань головної свідомості дуже обмежений. Якщо хочеш створити те, чого немає в суспільстві, то не можна спиратися лише на головну свідомість. Натхнення приходить від допоміжної свідомо­сті. Деякі люди, що займаються творчістю чи проводять до­слідження, коли сушать собі мозок і не можуть нічого придумати, то тимчасово це відкладають і відпочивають, ідуть погуляти надворі. Раптом, без їхньої на те волі, приходить натхнення. Вони відразу починають квапливо все записувати. Так вони щось і створюють. Це тому, що коли голо­вна свідомість дуже сильна й контролює головний мозок, то він заблокований. А коли головна свідомість розслабилася, то вмикається допоміжна свідомість. Вона керує мозком. Допоміжна свідо­мість належить до іншого простору, вона не скута цим простором і може у творчості створити щось нове. Але допоміжній свідомо­сті не можна перевищувати стан суспільс­тва звичайних людей і створювати йому завади, а також впливати на процес розвитку суспільства.


Натхнення приходить із двох джерел. Перше — це коли його надає допомі­жна свідомість. Допоміжна свідомість не зазнає омани цього світу й може викликати натхнення. Ще одне джерело натхнення — управління або вказівка від Божества високого рівня. Коли Божество дає вказівку, то хід думок широкий, і людина здатна зробити щось справді новаторське. Розвиток цілого суспі­льства та Всесвіту має свої особливі закономірності. Усе не є випадковим.

 

6. Рівні в самовдосконалюванні за Фалуньгун 


1) Самовдосконалювання на високих рівнях


У Фалуньгун самовдосконалюються на дуже високих рівнях, тому Гун виникає надзвичайно швидко. Великий Дао найпростіший і найлегший. З макроскопічного погляду у Фалуньгун рухів дуже мало, але вони контролюють кожну сторону організму й дуже багато речей, які мають виникнути. Якщо Сіньсін не відставатиме, тоді Гун бурхливо зростатиме вгору. Не потрібно штучно витрачати багато зусиль, застосовувати якийсь метод чи ставити триніжок та піч і збирати лікарські рослини для вироблення Дань, додавати туди скількись вогню і збирати скількись ліків. Спиратися на ведення думками дуже складно, і дуже легко можуть виникнути відхилення. Ми тут пропонуємо вам найзручнішу, найкращу й також найважчу школу. Щоб тіло практикувальника досягло стану Молочно-білого тіла, в інших методах практики треба практику­вати кільканадцять років, кілька десятків років чи ще довший час, а ми відразу доводимо тебе до цього етапу. Коли ти ще навіть не зрозумієш, цей рівень уже залишиться позаду, також, можливо, перебування на ньому триватиме лише кілька годин. Буде такий день, коли ти відчуєш себе дуже чутливим, а трохи пізніше знову станеш нечутливим. Насправді це означатиме, що було пройдено один вели­кий рівень.

 

2) Форми прояву Гун


Тіла учнів Фалуньгун, пройшовши регулювання, уже досягають стану, придатного для самовдосконалювання за Дафа[27]. Це і є стан «Молочно-білого тіла». Гун може виникнути тільки тоді, коли тіло відрегульо­вано до такого стану. Людина з висо­ким рівнем небесного ока побачить, що Гун виникає просто на шкіряному покриві практикувальника й потім вивантажується всередину його тіла; далі знову виникає і знову вивантажується всередину. Так відбувається знов і знов. Один за одним проходяться рівні, іноді дуже швидко. Це первин­ний Гун. Після виникнення первинного Гун тіло практикувальника вже більше не є звичайним тілом. Відтоді, як людина досягне Молочно-білого тіла, вона вже не хворітиме. Пізніше, коли тут чи там з’являтиметься біль, чи в якійсь ділянці тіла почуватимешся зле, це на вигляд буде наче хвороба, але це буде не хвороба, а дія карми. Коли виникне вторинний Гун, ті розумні істоти вже будуть дуже великими. Вони рухатимуться й говоритимуть. Іноді вони виникають урозкид, іноді дуже щільно. Вони навіть розмовлятимуть між собою. Усередині таких розумних істот зберігається велика кількість енергії. За допомогою неї змінюється тіло людини.


Під час досягнення дуже високого рівня в самовдосконалюванні за Фалуньгун іноді з’являються Їнхари[28]. Вони будуть скрізь на всьому тілі. Їнхари дуже пустотливі, ласі до ігор і дуже добрі. Ще можна ви­робити інший вид тіла — Досконале немовля[29]. Воно сидить на лотосовому п'єдесталі. Надзвичайно красиве. Досконале немовля, яке виникає завдяки практикуванню, утворюється від поєднання їнь і ян людського тіла. Його можуть виробити і вдосконалювальники-чоловіки, і вдосконалювальники-жінки. Спочатку Досконале немовля дуже мале. Поступово воно росте і зрештою виростає завбільшки таким самим, як сам практикувальник. На вигляд воно точнісінько таке ж, як він. Просто воно перебуває всередині його тіла. Той, хто має паранормальні здатності, подивившись на нього, скаже, що він має два тіла. Насправді ж це Справжнє Тіло, яке успішно вдосконалилося. Крім того, шляхом самовдосконалювання ще буде вироблено ба­гато Тіл Закону. Одним словом, усі паранормальні здатності, які взагалі можуть виникати в Усесвіті, є і в Фалуньгун; усі здатності, що можуть виникати в інших методах практики, є і в Фалуньгун.  

 

3) Самовдосконалювання за Законом просторів за межами людського світу


Удосконалювальники шляхом практики розширюють свої ка­нали, невпинно їх розширюють, унаслідок чого всі канали з’єднуються в одне ціле. Тобто практика доходить до того, коли немає ні каналів, ні акупунктурних точок. Або, якщо сказати навпаки, у всьому тілі — скрізь ка­нали і скрізь акупунктурні точки. Але це ще не може вказувати на те, що ти вже осягнув Дао. Це лише один з проявів у процесі самовдосконалювання за Фалуньгун. Прояв лише одного рівня. Коли настає цей етап, самовдоскона­лювання за Законом людського світу вже пройдено до кінця. Гун, які виникають, уже дуже мо­гутні. Усі вони мають свою форму. Стовп Гун також уже дуже висо­кий. До того ж над головою з’являються три квітки. Цієї пори практикувальник усього лише зробив останній крок у Законі людського світу.


Коли зробиш іще крок уперед, то не залишається нічого: ти вивантажуєш увесь свій Гун у найглибші простори свого тіла. Тоді практикувальник набуває стану Прозоро-чистого тіла. Тіло цієї людини стає прозорим. Ще крок уперед, і вона входить у самовдосконалювання за Законом просторів за межами людського світу, яке також називається вдосконалюванням Тіла Будди. Гун, що відтоді виникатимуть, уже належать до чудо­творної сили. Тоді їх могутність буде безмежною, просто колосальною. А коли практикувальник досягне ще вищого рівня, то вже вдосконалиться у Великого Пробудженого. Усе залежить від того, як ти вдосконалюватимеш Сіньсін. Якого рівня ти дійдеш у самовдосконалюванні, того ж рівня дійде і твій Ранг досягнення. Той, хто має великі устремління, отримає ортодоксальний метод і доможеться Повноправного досягнення. Це і є Повна Досконалість.


[1] В оригіналі кит. — «Фалунь Сюлєн Дафа».

[2] Інші варіанти перекладу — «особливість», «характерна риса», «характеристика».

[3] кит. Чжень, Шань, Жень (інший варіант вимови: Чжен, Шан, Рен) — Істина, Доброта, Терпіння.

[4] Тайцзі айтьї] — у перекл. з кит. «Великі Полюси». Зображення символу їнь і ян.

[5] «Даньдао цігун» — в перекладі з кит. «цігун, у якому йдуть шляхом Дань». Термін «Дань» перекладається як «Еліксир», «Еліксир безсмертя», «Пілюля безсмертя» чи навіть «Філософський камінь» тощо.  

[6] Палац Нівань (кит. «Ніваньґун») — даоський термін для позначення шишкоподібного тіла, тобто епіфізу головного мозку людини.

[7] В оригіналі кит. — «Чжу-іши».

[8] В оригіналі кит. — «Фу-іши».

[9] Час із 23:00 до 01:00. У Стародавньому Китаї мірою часу був шичень, що дорівнював 2 годинам. Доба поділялася на різні шичені.

[10] Час із 11:00 до 13:00.

[11] В оригіналі кит. — термін «Беньті» («твоє тіло», «власне тіло»).

[12] П’ять стихій — в оригіналі кит. «Усін», інша назва — «П’ять стихій».

[13] англ. Femkath.

[14] яп. 满平.

[15] Рень-май [Жень-май] — один з Восьми надзвичайних (непарних) меридіанів, також відомий як передньосерединний канал. Проходить від акупунктурної точки Хойїнь (промежина) до нижньої губи.

[16] Ду-май — один з Восьми надзвичайних (непарних) меридіанів, також відомий як задньосерединний канал. Проходить через увесь хребет через маківку, перенісся аж до верхньої губи.  

[17] Палац Нівань (кит. Ніваньгун) — одна з ділянок головного мозку людини, шишкоподібне тіло (епіфіз).

[18] Даньтьєнь [Даньтянь] — ділянка тіла внизу живота людини, від пупка і донизу.

[19] Вісім надзвичайних меридіанів — у китайській медицині ці непарні меридіани є додатковими до 12 основних парних меридіанів (кожен з яких відповідає за дію якогось внутрішнього органу).

[20] «Внутрішня алхімія» — в оригіналі кит. «Даньтін» [Даньцзін], стародавня даоська книга із самовдосконалювання.

[21] Паранормальна здатність телекінезу.

[22] «Цзи» — це 1-й із 12 циклічних знаків (так званих «земних гілок»), «У» — 7-й із 12 знаків. Напрямок Цзи-у можна розуміти як напрямок «північ — південь».

[23] «Мао» — 4-й із 12 циклічних знаків, «Йоу» — 10-й із 12 знаків. Напрямок Мао-Йоу можна розуміти як напрямок «схід — захід».

[24] Точка Хойїнь — розташована трохи нижче статевих органів.

[25] Точка Байхой — розташована на маківці голови.

[26] Тобто межею задньої і передньої сторони тіла.

[27] кит. «Великий Закон», «Великий метод».

[28] кит. «немовлята».

[29] кит. «Юаньїн».